Εργασιακές ενότητες & παραδοτέα

Τα αντικείμενα και οι στόχοι του έργου 3DBiofilm υλοποιούνται μέσω ενός καθορισμένου και ολοκληρωμένου προγράμματος εργασίας
Ποσοστό υλοποίησης έργου
100%

ΕΕ1 / Εργασιακή Ενότητα 1

Σχεδιασμός και ανάπτυξη βιοφορέων με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1

Τρισδιάστατα σχέδια και κατασκευαστικές απεικονίσεις των βιοφορέων με διάφορες γεωμετρίες

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2

Έκθεση αποτελεσμάτων σχεδίασης και βελτιστοποίησης των βιοφορέων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3

Παρασκευή και in vitro αξιολόγηση 3D βιοφορέων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4

Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές του 3D σχεδίου των βιοφορέων και αναμενόμενα αποτελέσματα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.5

Δημοσίευση με θέμα: «Χρήση νέων τροποποιημένων υλικών με καταλυτική, λιπαντική και βιοενισχυτική δράση σε υποστρώ- ματα (πάστες) 3D-εκτύπωσης

ΕΕ2 / Εργασιακή Ενότητα 2

Αξιολόγηση του πρότυπου ανάπτυξης του βιοϋμενίου στον 3D-βιοφορέα και ταυτοποίηση των μικροβιακών κοινοτήτων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1

Σύσταση και πρότυπο ανάπτυξης βιοϋμενίου στους 3D-βιοφορείς κατά την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2

Σύσταση και πρότυπο ανάπτυξης βιοϋμενίου στους 3D-βιοφορείς κατά την αερόβια επεξεργασία αποβλήτων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.3

Δημοσίευση – Συσχέτιση της σύστασης του βιοϋμενίου με τη βελτίωση της απόδοσης των βιολογικών διεργασιών

ΕΕ3 / Εργασιακή Ενότητα 3

Βελτιστοποίηση της παραγωγής μεθανίου στην αναερόβια χώνευση με τη χρήση 3D-βιοφορέων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1

Αξιολόγηση της επίδρασης των νέων βιοφορέων σε αναερόβιους αντιδραστήρες UASB

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2

Αξιολόγηση της επίδρασης των νέων αιωρούμενων βιοφορέων σε αναερόβιους αντιδραστήρες CSTR

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3

Δημοσίευση με θέμα: «Αξιολόγηση καινοτόμων βιοφορέων σε αναερόβιους αντιδραστήρες UASB και CSTR

ΕΕ4 / Εργασιακή Ενότητα 4

Διερεύνηση της βελτίωσης της αερόβιας κατεργασίας λυμάτων με εφαρμογή των 3D-βιοφορέων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1

Αξιολόγηση της επίδρασης των νέων βιοφορέων στον βιοαντιδραστήρα ΜΒΒR

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.2

Αξιολόγηση της επίδρασης των νέων βιοφορέων στον βιοαντιδραστήρα ΜΒΒR-MBR

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.3

Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές για την αξιολόγηση των καινοτόμων βιοφορέων στον MBBR

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.4

Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές για την αξιολόγηση των καινοτόμων βιοφορέων στον MBBR-MBR

ΕΕ5 / Εργασιακή Ενότητα 5

Οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1

Τεχνοοικονομική ανάλυση του έργου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2

Ανάλυση Κύκλου Ζωής και περιβαλλοντικού αντικτύπου για την χρήση των 3D-βιοφορέων στην κατεργασία λυμάτων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.3

Επιχειρηματικό σχέδιο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4

Κατάλογος με προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου

Μετάβαση στο περιεχόμενο