Συμμετέχοντες

Qlab

Qlab

Η Qlab αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα με την τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πολύ υψηλών προδιαγραφών σε μονάδες Αναερόβιας Χώνευσης. Οι υπηρεσίες της επικεντρώνονται στη προετοιμασία και την αποθήκευση των υποστρωμάτων τροφοδοσίας και δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας και βιολογίας της χώνευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

VITO NV

Vito NV

Η VITO NV αποτελεί έναν ανεξάρτητο φλαμανδικό ερευνητικό οργανισμό που ειδικεύεται στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας και της αειφόρου ανάπτυξης, διαθέτοντας πείρα δεκαετιών στη διεπιστημονική έρευνα και σε έργα προσανατολισμένα στις ανάγκες των πελατών. Το παράρτημα Sustainable Materials Management αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και διεργασίες που βασίζονται στην ευρεία εμπειρία στον σχεδιασμό και τις τεχνολογίες υλικών από τα αρχικά στάδια της προετοιμασίας των υλικών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – ΙΝΝ

Tο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» είναι ένα από τα πέντε Ερευνητικά Ινστιτούτα του Κέντρου. Το ΙΝΝ ενσωματώνει άριστες ερευνητικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό στοχεύοντας στην ανάπτυξη της καινοτομίας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε βασικές τεχνολογίες κλειδιά όπως νανοτεχνολογία, μίκρο και νάνο-ηλεκτρονική, προηγμένα υλικά, βιοτεχνολογία και φωτονική.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο