Θετικά τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών

Στα πλαίσια του έργου 3D-Biofilm, εκτυπώνουμε βιοφορείς σε τρισδιάστατο εκτυπωτή! Το κύριο υλικό της πάστας εκτύπωσης αποτελείται συνήθως από ζεόλιθο. Στους βιοφορείς αυτούς αναπτύσσεται βιουμένιο με χρήση αερόβιων ή αναερόβιων διεργασιών. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι θετικά και οι δοκιμές συνεχίζονται!

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00362 – 3D-BIOFILM).

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο