Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό: Characterization of Biofilm Microbiome Formation Developed on Novel 3D-Printed Zeolite Biocarriers during Aerobic and Anaerobic Digestion Processes

Στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων, τόσο η αερόβια όσο και η αναερόβια χώνευση διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση γεωργικών και αστικών αποβλήτων. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο