Συμμετοχή στο Διεθνές Πολυσυνέδριο Νανοτεχνολογίας

Η ερευνητική μας ομάδα συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο στην Τρισδιάστατη Εκτύπωση, την Τρισδιάστατη Βιοεκτύπωση, την Ψηφιακή βιομηχανία (I3D23), τις ημέρες 5-6 Ιουλίου, με 2 posters. Το Διεθνές [...]

Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό: Characterization of Biofilm Microbiome Formation Developed on Novel 3D-Printed Zeolite Biocarriers during Aerobic and Anaerobic Digestion Processes

Στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων, τόσο η αερόβια όσο και η αναερόβια χώνευση διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση γεωργικών και αστικών αποβλήτων. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η [...]

Θετικά τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών

Στα πλαίσια του έργου 3D-Biofilm, εκτυπώνουμε βιοφορείς σε τρισδιάστατο εκτυπωτή! Το κύριο υλικό της πάστας εκτύπωσης αποτελείται συνήθως από ζεόλιθο. Στους βιοφορείς αυτούς αναπτύσσεται [...]

page 1 of 3
Μετάβαση στο περιεχόμενο