Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η επιτυχής έκβαση του έργου αναμένεται να έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα για την επιχείρηση που συμμετέχει:

Βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης των μονάδων βιοαερίου. Η Qlab διατηρώντας την αποκλειστικότητα στην διάθεση νέων καινοτόμων βιοφορέων με πολύ προηγμένα χαρακτηριστικά για μονάδες βιοαερίου, θα καταστεί σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας θα βοηθήσουν στη σταθερότητα της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης. Το γεγονός αυτό θα βελτιώσει μια σειρά από λειτουργικές παραμέτρους και την εν γένει λειτουργία των μονάδων, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση εποχιακών τροφοδοσιών. Η συνεχής έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση θα κατοχυρώσει τη συμβουλευτική δράση της Qlab στις μονάδες κατεργασίας αποβλήτων.

Ανάπτυξη νέου πεδίου δραστηριότητας της εταιρείας Qlab στον τομέα του 3D-printing, ο οποίος θεωρείται το μέλλον της παραγωγής υλικών και πρωτοτύπων, με εξειδίκευση στους βιοφορείς. Ωστόσο η Qlab δύναται να επεκταθεί και σε άλλα καινοτόμα υλικά μέσω των αναδυόμενων τεχνολογιών αιχμής στην τρισδιάστατη εκτύπωση (κάτι που ήδη επιδιώκει).

Με την ανάπτυξη καινοτόμων βιοφορέων που θα εγγυώνται την πιο αποδοτική λειτουργία των συστημάτων αερόβιας και αναερόβιας χώνευσης, η Qlab θα μπορέσει να παρέχει καινοτομίες στους ήδη υπάρχοντες πελάτες της ενώ θα διευρύνει το πελατολόγιο της στους παραγωγούς βιοαερίου και στις μονάδες κατεργασίας αποβλήτων.

Εμπορεύσιμοι 3D-βιοφορείς. Με την επιτυχή εφαρμογή των βιοφορέων που θα αναπτυχθούν και θα σχεδιαστούν στο συγκεκριμένο έργο, θα υπάρχει η δυνατότητα της τυποποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης Ελληνικών βελτιωτικών προϊόντων για μονάδες βιοαερίου και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, για πρώτη φορά. Επί του παρόντος, τα συγκεκριμένα προϊόντα προέρχονται από το εξωτερικό. Θα μειωθεί έτσι, το εμπορικό έλλειμμα που υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα και ενδεχομένως να υπάρξουν και εξαγωγές στο μέλλον, βελτιώνοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα των αναφερόμενων επιχειρήσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο